NOF Fosen
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 

Lokallagets viktigste oppgaver er å arbeide for vern av naturen, særlig fuglefaunaen i eget distrikt. Vi søker å fremme interessen for, og bedre kunnskapen om fuglene  samt  utvikle  forståelse for samspillet i miljøet som fuglene inngår som en del av. Vi ønsker å fungere som bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte, samt å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen. Området er et av de mest spesielle i Trøndelag med gode fuglelokaliteter. Lokalitetene finner du ved å klikke på kommunenes startsider ovenfor.

I kommunemenyene finner du også artslister og fenologioversikter (vårtegn m.m.) for kommunene. Disse sidene er koblet opp mot nettstedet www.artsobservasjoner.no, der vi legger inn fugleobservasjonene våre.

I menyene finner du også litt om fugletårn, tidligere prosjekter og registreringer, ringmerkingsoversikter og årsmeldinger.

Ved overgangen til ny versjon av www.artsobservasjoner.no i 2015 ble lenkene inn til databasen forandret. I oversikten under er derfor de fleste lenkene for 2011-2014 tatt bort. F.o.m. 2015 vil det bli lenket til den nye versjonen.
 

Utflukter og møter i 2018:

 • Den tradisjonelle Momyrturen: 19.mai, alternativt 20.mai (væravhengig).

 • Orkelsjøen: 23-24.juni.

 • Arrangement på Ørlandet i forbindelse med høsttrekket, i samarbeid med Besøkssenter våtmark, Ørland: 2.september.

 • Fagdag i slutten av november, evt. begynnelsen av desember.Vis Fosen i et større kart

2017:

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2017:
 

 • Hvithodespurv

 • Steppehauk

 • Hvitvingesvartterne

 • Sandterne

 • Sitronerle

 • Dvergsvane

 • Svartstrupe

 • Turteldue

 • Egretthegre

 • Dvergspurv

 • Polarsvømmesnipe

 • Langnebbekkasinsnipe.

Siden er oppdatert: 09.04.2018 17:36:57