NOF Fosen
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

 

Lokallagets viktigste oppgaver er å arbeide for vern av naturen, særlig fuglefaunaen i eget distrikt. Vi søker å fremme interessen for, og bedre kunnskapen om fuglene  samt  utvikle  forståelse for samspillet i miljøet som fuglene inngår som en del av. Vi ønsker å fungere som bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte, samt å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

Fosen lokallag dekker kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen. Området er et av de mest spesielle i Trøndelag med gode fuglelokaliteter. Lokalitetene finner du ved å klikke på kommunenes startsider ovenfor.

I kommunemenyene finner du også artslister og fenologioversikter (vårtegn m.m.) for kommunene. Disse sidene er koblet opp mot nettstedet www.artsobservasjoner.no, der vi legger inn fugleobservasjonene våre.

I menyene finner du også litt om fugletårn, tidligere prosjekter og registreringer, ringmerkingsoversikter og årsmeldinger.

Ved overgangen til ny versjon av www.artsobservasjoner.no i 2015 ble lenkene inn til databasen forandret. I oversikten under er derfor de fleste lenkene for 2011-2014 tatt bort. F.o.m. 2015 vil det bli lenket til den nye versjonen.
 

Utflukter og møter i 2017:

- Tur til Momyra og Momyrvatnet 20.mai.
- Halten? Muligheter for tur sammen med NOF Hitra/Frøya i august.
- Arrangement i Rissa på ”Fuglenes dag” 28.mai.
- Temakveld i Rissa i november.

Dessuten bør dere følge med aktiviteten i Torgeir Ring sin tårnseilerkasse. Se live fra kassa:

http://www.ustream.tv/channel/9cLpttAzKhf
(Reklamen kan fjernes med Adblock.)Vis Fosen i et større kart

2016:

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2016

 • Stork - 1 ind på Ørlandet 4-16.mai

 • Egretthegre - 1 ind. Eidsvatnet 19-24.april og 3.juni, samt 1 ind. overflygende Hovsfjæra, Ørland 6.mai

 • Hvithodespurv - 1 ind. Innstrand, Ørland 9-19-februar

 • Myrhauk- 1 ind. Leira, Rissa 4.januar, flere observasjoner på Ørlandet vinter, vår og høst, noen observasjoner ved Eidsvatnet i Bjugn på høsten

 • Sivhauk - 1 ind. Grandfjæra, Ørland 23.mai

 • Polarsvømmesnipe - 1 ind. på Uthaug, Ørland 2.desember

 • Skogdue - 1 ind. Austråtlunden, Ørland 17.april

 • Boltit - 4 ind. ved Strømmen, Rissa 20.mai, 1 ind. Terningen, Roan 5.juni

 • Taffeland - 1 hann i Eidsvatnet, Bjugn 31.oktober

 • Gulbrynsanger - 1 ind. Hoøya, Ørland 19.september, 1 ind. Barsetvatnet, Bjugn 23.september, 1 ind. Flytøra, Rissa 24.september, 2 ind. Austråtlunden, Ørland 24-25.september, 1 ind. Valsfjorden, Bjugn 26.september

2015:


Sabinamåke
Foto: Harald Dahlby


Tartarpiplerke
Foto: Audun Eriksen


Ringgås
Foto: Jakob Bjørgan


Dvergdykker
Foto: Odd Rygh


Myrhauk
Foto: Stig og Mari Gaarden

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2015:

Her er noe av det som www.artsobservasjoner.no karakteriserer som "rariteter" eller "uvanlige", eller som kan være interessante på annen måte:

Sabinemåke: 1 ind. i Botngårdsfjæra og Uthaug 2-4.november

Turteldue: 1 ind. Linesøya 11.oktober

Tartarpiplerke: 1 ind. Grandefjæra 9. og 31.oktober

Ringgås: 1 ind. Prestbukta, Rissa 31.mai-2.juni (underarten rhota) og 8 ind. Grandefjæra 5.oktober (underarten bernicla)

Hærfugl: 1 ind. på Stokkøya 10.august

Sivhauk: 1-2 ind. i Grandefjæra og Innstrandfjæra 6.august-17.oktober

Tornskate: 1 hunnfugl holdt til i Grandefjæra 26.juli-2.august

Bieter: 6 ind. Roan 16.juni

Snadderand: flere observasjoner i Ørland og Bjugn

Mellomskarv: 1 ind. i Rissa 27.mars og 1 ind. Bjugn 29.mars

Svartkråke: 1 ind. har holdt til lenge på Austråt, Ørland i vår

Sivhøne: 1 ind. i Eidsvatnet, Bjugn 8.mai og 1 ind. Drilsvatnet, Bjugn 23.mai

Sothøne: flere observasjoner i Eidsvatnet og Valatjønna, Bjugn

Dverggås: 1 ringmerket ind. fra svensk utsetting i Grandefjæra, Ørland 19.april

Dvergdykker: flere observasjoner av overvintrende ind. i Strømmen, Botn og Selnes i Rissa, samt Døsvika, Ørland

Vannrikse: mange vinterobservasjoner i Ørland i år, samt noen i Bjugn

Svarthalespove: opptil 4 ind. observert flere ganger i Grønningsbukta, Rissa i slutten av mai, 1 ind. i Bjugn 16.mai

Knekkand: 1 par i Stordalsvatnet, Åfjord 11.mai

Myrhauk: flere observasjoner Ørland (jan.-mai og aug.-okt.), 1 ind. i Sørdalen, Åfjord (25.april) og 1 ind. på Linesøya, Åfjord (2.mai)
 

2014:


Rødhodevarsler
foto Tom R Østerås


Rosenstær
foto Svein Melum


Polarsvømmesnipe
foto Harald Dahlby


Båndkorsnebb
foto Nils K Grønvik


Fjellmyrløper
foto Erik Bangjord


Bøksanger
foto Frank R Lyngvær

Spesielle og sjeldne fuglearter på Fosen i 2014:
 

Tereksnipe: 1 ind. overflygende Tjønnøya sone 7, Været landskapsvernområde, ST 3.9 2014

Rødhodevarsler, underarten senator: 1 1K stasjonær Føya, Lauvøya, ST 22.9-1.10 2014

Rosenstær: 1 ad Rønneberg, ST 8.6-23.6 2014

Starrsanger: 1 1K Merkefeltet, Nes, ST 23.9 2014

Stormsvale: 1 ind. næringssøkende Valset-Brekstad, ST 31.10 og 1.11 2014

Polarsvømmesnipe:
3 ind. Uthaug, ST 30.10-10.11 2014
1 1K+ næringssøkende Uthaug molo, Uthaug, ST 14.12-21.12 2014

Myrhauk: 1 hunn Garten, ST 8.9 2014 

Båndkorsnebb:
1 ind. Kråkadammen, Innstrandfjæra fuglefredningsområde, ST 31.8 2014
5 ind. næringssøkende Troningen, Stokkøya, ST 11.10 2014
3 ind. Troningen Stokkøya, Stokkøya, ST 12.10 2014
3 ind. Ervika, ST 28.10 2014

Fjellmyrløper:
3 ind. næringssøkende Grandefjæra naturreservat, ST 15.8-25.8 2014
1 ind. Hovsfjæra, Hovsfjæra fuglefredningsområde, ST 24.8 2014

Bøksanger: 2-3 ind. Austråttlunden landskapsvernområde, ST 23.05-20.6 2014

Ringgås:
Ringgås, underarten bernicla 1 3K+ næringssøkende Grande, ST 8.4 2014
Ringgås, underarten hrota 1 ind. Småbåthavna, Grandefjæra naturreservat, ST 22.9 2014
Ringgås, underarten bernicla 1 ind. Innstrandfjæra fuglefredningsområde - Hoøya, ST 11.10-20.10 2014

Åkerrikse: 1 ind. Brødreskift, ST 2.9 2014

Svømmesnipe:
1 ind. Grønningsbukta naturreservat, ST 4.6-7.6 2014
1 1K Småbåthavnbukta, Grandefjæra naturreservat, ST 19.8 2014

Rosenfink:
1 ind. sang/spill Sandbakken, Nes, ST 1.6 2014
1 2K hann sang/spill Solem, ST 6.6 2014

2013:

Sommer og høst har gått, og det har blitt noen "begivenheter", særlig nå i høst:

I Bjugn har en taffeland hann holdt til i Brekkvatnet/Solemsvatnet 3-10.oktober.
I Rissa er en turteldue sett i Grønningsbukta både 19-20.september og 13.oktober (samme individ?). En ung tornskate ble sett samme sted 21.september. Ellers har Rissa fått noen skikkelige sjeldenheter nå i høst, først da en silkehegre ble sett i Strømmen 18-19.november (første funn i Sør-Trøndelag), deretter en ismåke på Hysneset i Hasselvika 26-29.november.
På Ørlandet ble det 22.august observert en svartglente på Grande, og 8.september ble det sett en hærfugl samme sted. To sabinemåker ble sett i Grandefjæra 23.august. Noen ringgås, underarten bernicla, ble sett i Grandefjæra 27-29.september og 22.oktober, henholdsvis 5 ind. og 1. ind. Senere er det sett rosenstær (ett ind. 9.november), polarsvømmesnipe (ett ind. 20. og 4 ind. 28.november) og polarlomvi (ett ind. 1-2.desember) på Uthaug. Det har også vært mange observasjoner av båndkorsnebb på Ørlandet i høst, nærmere bestemt på Austråt og på Hoøya, i perioden 6.august til 27.oktober. Den siste virkelige godbiten på Ørlandet ble en rosenmåke som holdt til på Uthaug 18-22.desember.
Fra Åfjord kan det nevnes at en havsvale ble observert ved Hosnaøyan 23.juli, og to dvergmåker ble observert på Linesfjorden 13.august.
Ellers er det på sin plass å nevne at det har vært mange observasjoner av haukugler på Fosen i høst, og "invasjonen" er neppe over enda...
Vårhalvåret og forsommeren har gått uten de helt store begivenheter, eller noe annet man burde merke seg.

Ugleåret har ikke blitt noe toppår, men det har vært vellykkede hekkinger både av perleugle og kattugle flere steder. Noen sjeldenheter har det også vært, spesielt i Bjugn der det har dukket opp både egretthegre, busksanger og sibirlo. Sistnevnte er så vidt vi vet ny art for Trøndelag. Svartryggerler er blitt sett både i Bjugn og i Rissa, og i Rissa har det blitt observert både musvåk og sivhauk. Sistnevnte er ny kommuneart. Også på Ørlandet har det vært observert sivhauk, og her dukket det også opp en skogdue i begynnelsen av mai. På Ørlandet har man hatt årets eneste åkerrikse fram til nå i midten av juli. Hønsefugler kan man imidlertid høre i sommernatten lenge enda, så her er det bare å dra ut og høre etter både åkerrikser og vaktler.
Foreløpig i år, dvs. i januar og februar, er det ikke meldt om noen store "bomber" på Fosen.

En snadderand hann som har overvintret i Uthaug havn er vel den sjeldneste gjesten.
Det er imidlertid mye annet enn sjeldenheter som er interessant i fugleverdenen, og vintrene kan jo analyseres på mange måter. Det ser ut som det er oppgang når det gjelder smågnagere, så man kan forvente at det blir mer hekking av ugler til våren. Derfor oppfordres dere til å gå ut for å høre etter ugler nå på tidligvåren; mange av uglene har allerede begynt å synge.
Kattugla synger gjerne tidlig på kvelden, mens perlugla (harehukra) synger litt senere på natta.
Senere på våren bør dere også være oppmerksom på hornugla. Den er trekkfugl, men dukker gjerne opp i mars. Den har en dyp og dempet lyd som ikke bærer så veldig langt. Hornugla er vanligere enn man tror pga. den "beskjedne" lyden.
Andre ugler som finnes på Fosen er spurveugle, jordugle (trekkfugl) og hubro. Det er et eget kartleggingsprosjekt på hubro i Sør-Trøndelag, se: Opprop og prosjekter.
I vinter har Sør-Norge hatt reneste invasjonen av haukugle. Flere eksemplarer har blitt observert også på Fosen, og i slike år hender det at de slår seg til og hekker. Så følg med!
For å lære seg litt om lydene til disse uglene, så kan man slå opp på DENNE nettsiden.

2012:

Siste nytt fra Fosen er en rødhodevarsler som dukket opp i en hage på Nes. Den holdt seg her i perioden 25-29.september. Flerfoldige ornitologer har vært innom og sett sjeldenheten, og bildet til venstre har vi "stjålet" fra en av disse.
Arten er observert en del ganger i Norge, men langt fra årlig. Leveområdet sitt har den lenger sør i Europa, men den kommer altså innom Norge av og til både under vår- og høsttrekk.
Ørland våtmarkssenter og Hovsfjæra fugletårn og friluftsamfi ble åpnet 9.september 2012 med stor festivitas med mye publikum. Se:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1047
Hovsfjæra Fugletårn og Friluftsamfi: Mandag den 9.juli startet byggingen av et nytt fugletårn/friluftsamfi i tilknytning til Ørland Våtmarkssenter, denne gang i tilknytning til ramsarområdet Hovsfjæra i Ørland kommune. Anlegget skal være ferdig bygget i løpet av august måned.
Les mer:
http://orlandvatmarkssenter.blogspot.no
Ny art for Norge! 30.mai dukket det opp en merkelig trane på Stadsbygda. Den ble dokumentert med bilde dagen etter, og i dag (4.juni) ble det fastslått at det er en kanadatrane (Grus canadensis) som har funnet veien hit. Arten er som navnet tilsier nordamerikansk, og det er svært få funn av arten i Europa fra før. Følg observasjonene av kanadatranen (og invasjonen av ornitologer) ved å trykke på lenken eller bildet.
En spansk nettside er oppdatert i forhold til artens forekomst i Europa:
http://birds-extremadura.blogspot.no/2011/11/sandhill-crane-first-for-extremadura.html
Torgeir Ring er live med tårnseiler på Opphaug. Tårnseileren ankom 16/5 klokka 16.30 i år. Det er 7. år på rad med hekking under takskjegget. Se http://www.ustream.tv/channel/ofuglekasse  
I disse trekktider dukker det opp uvanlige arter både her og der. Eidsvatnet i Bjugn er en av lokalitetene det kan være lurt å besøke for å få sett noen av disse artene. Både knekkand, taffeland og brudeand har vært innom her i det siste. Ellers er det interessant at det også i år er observert hvitryggspett i Bjugn. Kanskje vi får det nordligste hekkefunnet av arten i Norge snart?

Birding Big Weekend 2012

Arrangeres fredag 4.mai kl 17.00 til søndag 6.mai kl 18.00. Hvor mange fuglearter greier laget ditt å se i denne perioden?
Lagene konstituerer seg selv, men lagene melder seg på til Jørgen Søraker (jssbirdman@live.no) før konkuransen starter. Artene som observeres legges inn på artsobservasjoner, og vinnerene vil få tittelen klubbmester, så får vi se om vi finner på noe i tillegg.

Regler:

§1: Laget må bestå av 3-4 personer. Ingen flere, ingen mindre.  Hvorav mer enn halvparten må se arten.

§2: Observasjonene må skje innenfor Fosens grenser.

§3: Bare ville fugler er kryssbare.

§4: Kryssing må ikke skje utenfor det avsatte tidsrommet.

§5: Alle lag må ha en gruppeleder, som registrerer artene via mail.


Her er resultatlista:

 1. Torgeir Ring, Hans Ring, Audun Eriksen og Harald Dahlby med 86 arter
 2. Jakob Bjørgan, Elsa Bjørgan og Gunn Nyborg med 72 arter
 3. Jørgen Søraker, Andreas Søraker og Anders Nygaard med 66 arter
 4. Johan Eilertsen, Alfred Brødreskift og Edgar Sumstad med 62 arter
Sjekk tidligtrekkerne av linerle! Det kan nemlig være den britiske underarten svartryggerle, som har mer svart på ryggen enn den norske underarten. Det er bare hannene som er så svart som den på bildet; hunnene er mørkt sotgrå. Bildet er tatt i Grønningsbukta på Stadsbygd 3.april, der det dukket opp en hann i snødrevet. Den fant tydeligvis noe å spise i fjæra. Det har vært en del observasjoner av svartryggerle langs kysten i år, så vær obs.
Stær, tjeld, vipe gravand, rødstilk, ringdue m.fl. Både den ene og den andre trekkfuglen har dukket opp på Fosen de siste ukene, så nå er det vår! Det kommer til å skje mye i naturen i månedene framover, så nå er det bare å komme seg ut for å få det med seg. På kommunenes fenologisider i menyen over kan du følge med hvilke arter som har dukket opp, og legg gjerne inn observasjonene dine på http://www.artsobservasjoner.no selv også.
Søndag 19.februar ble det sett og fotografert en lappugle i Austråtlunden på Ørlandet. Dette er første gang arten er blitt registrert på Fosen. Se: http://www.fosna-folket.no/nyheter/article278601.ece
Lappugla holder seg gjerne en stund i samme område når den først dukker opp, så kanskje flere får gleden av å se den?
"Invasjon" av grønlandsmåke i Norge, og spesielt i Trondheimsfjorden. På Fosen rapporteres det om grønlandsmåke særlig på Ørlandet, men også i Bjugn og i Rissa er den observert. Lenger inn i fjorden er det også flere observasjoner, så vi kan nok forvente at det kommer flere funn etter hvert. Det er bare å komme seg ut...
Nytt rekordantall for tundragås i Sør-Trøndelag, nemlig 53 individer på Ørlandet 5.januar 2012. Både den sibirske underarten albifrons og den grønlandske underarten flaviostris var representert. Usedvanlig mange av sistnevnte har blåst inn til norskekysten i år, men av en eller annen grunn har også den sibirske underarten vært veldig tallrik.

Aktivitetsplan  2012:
Det legges opp til følgende utflukter:
- Momyra 20. mai
- Fokstumyra-Orkelsjøen 2-3. juni (gjennomført, men uten Orkelsjøen pga. snøforhold)
- Stadsbygd medio juni (avlyst)
- Linesøya 23/9 (avlyst)

2011:

En liten godbit fra Rissa på tampen av 2011; nemlig en observasjon av 2 lavskriker innenfor Groven i Modalen. Elgjegere har rapportert arten fra stedet i flere år, så 30.desember 2011 "utrustet" 5 Fosenornitologer en ekspedisjon til stedet for endelig å kunne verifisere arten i kommunen. Turen ble svært vellykket, og endelig kunne den første observsjonen av lavskrike legges inn på artsobs fra de 6 NOF Fosen-kommunene. Arten er registrert fra Verran og Leksvik tidligere, og en av Leksvikobservasjonene stammer fra nordøstsiden av Storvatnet. Så det spørs om områdene rundt Storvatnet huser en liten bestand...?
Selv om det er seint på året, så dukker det stadig vekk opp sjeldne fuglearter på Fosen. Polarsvømmesnipe på Ørlandet er eksklusivt, for ikke å snakke om egretthegren i Åfjord. Den siste har fått mye presseomtale, se: http://www.fosna-folket.no/nyheter/article252469.ece
NANA nord ble avholdt på Ørlandet lørdag 29.oktober 2011. Systematisk opptelling av fugl i alle Ørlandets våtmarkssystemer ble foretatt av både lokale og langveisfarende ornitologer. Spesielt var det at vi observerte flere eksemplarer av polarjo.
Under høsttrekket dukker det opp litt av hvert, særlig i våtmarkssystemene på Ørlandet. Det er fantastisk å oppleve vadertrekket her ute, og en rekke andre trekkfugler opptrer i store mengder. Av de siste ukenes sjeldenheter kan vi nevne svartterne, dvergmåke, steinskvett av underarten leucorhoa, lappiplerke, tartarpiplerke og gulbrynsanger. Sistnevnte har opptrådt svært tallrikt langs kysten i år, og også på Nes er flere individer registrert. Ellers kan det anbefales å ta en tur ut mot havet for å se på sjøfugl når det blåser kraftige, vestlige vinder. Da kan både det ene og det andre bli vinddrevet inn mot land. Både grålire, havsule og storjo er sett i høst.
Lerkefalk er ingen vanlig art i Sør-Trøndelag. Siden 27.august er 1 ind. blitt observert ved flere anledninger i Grandefjæra og på Rabban på Ørlandet. Dette er første funn av arten på Fosen, men arten er sett noen ganger på østsida av Trondheimsfjorden. Arten hekker her og der på Østlandet. Ellers hekker den i de fleste andre europeiske land.
I Merkefeltet, Nes dukker det stadig opp interessante arter i ringmerkingsnettene. I det siste har det vært fangst både av hauksanger, rosenfink, rørsanger og dvergspurv, i tillegg til svarthodesangeren som er nevnt lenger ned.

rødhodevarsler

Første funn av steppehauk i Sør-Trøndelag ble gjort 21.august 2011. En ungfugl (1 K) var innom Grønningsbukta før den stakk videre over fjorden mot Lensvika. Det er ikke uvanlig at ungfugler av rovfugl streifer omkring, bl.a. er jo den radiomerkede storskrikørnen Tönn registrert fra Stadsbygda (se under). Den passerte bygda uten at en eneste ornitolog så den, mens steppehauken ble sett av flere. Steppehauken hører hjemme på de russiske stepper, fra Svartehavsområdet og opp til Ukraina/Hviterussland og østover til områdene omkring Jenisei.

Kjempebombe i ringmerkingsfeltet på Nes 7.august 2011, nemlig en svarthodesanger! Totalt er dette det tredje funnet i Norge! Svarthodesangeren holder til i Middelhavsområdet og opptrer svært sjelden på våre breddegrader. Individet på Nes var under fjærmyting, så fuglen slo seg til her en stund. Siste observasjonsdato ble 16.oktober. Totalt har ca. 60 personer vært på Nes for å beskue arten!

På Stadsbygda (Grønningsbukta/Prestbukta) dukket det opp en sjeldenhet i slutten av juli, nemlig hvitvingesvartterne. Arten hekker i Øst-Europa; fra Polen og østover gjennom deler av Asia. Arten ses nesten årlig i Norge, men i svært lite antall. I år er det eneste funnet i tillegg til Stadsbygda på Røst og i Rogaland. Arten er insektspiser, så den stuper ikke etter fisk slik som de norske ternene.
Ta en tur ut i sommernatta! I disse dager er det mange nattaktive fugler som sitter og synger, bl.a. sivsanger og vaktel. Sistnevnte opptrer veldig tallrikt i Norge i år, også på Fosen. Det er vel et tidsspørsmål før også andre nattaktive arter rapporteres fra Fosen?
På foreningens ekskursjon til Momyra 22.mai ble det observert en myrrikse. En meget sjelden art på Fosen, men den er faktisk registrert ved Momyrvatnet tidligere. I tillegg er arten også registrert ved Lauga, Stadsbygd, ved Valatjønna, Asserøy og ved Rusasetvatnet, Ørland. Myrriksa i Momyrvatnet var stedfast utover sommeren; siste observasjon (foreløpig?) var 1.juli.

Da er det snadderanda sin tur til å få oppmerksomhet. Opptil 3 ind. er blitt observert i Grønningsbukta i Rissa i vår/sommer (en hann senest 25.juli), men arten er også observert på Kråkvåg. I det hele tatt mange observasjoner av arten i Trøndelag i år.
En egretthegre i Bjugn (Eidsvatnet, Kottengsvatnet og Klakken) er siste "bombe", observert her 26-28.april. Sist den ble observert på Fosen var i 2001. Flere ornitologer har fått et glimt av den de siste dagene. Egretthegren hekker bl.a. i Nederland og flere andre land i Mellom- og Sør-Europa.
To svartryggerler er blitt observert på Fosen i det siste; én i Døsvika, Ørland 18-19.april og én på Kiran, Roan 24.april. For ordens skyld er svartryggerla en underart av linerla, og underarten hekker først og fremst på de britiske øyer. Den påtreffes ikke så rent sjelden i Norge der den også kan hekke.
Plotting av en radiomerket estlandsk storskrikørn med navnet Tõnn dukket opp som Fosen-registrert fugl på artsobs.no i månedsskiftet januar/februar 2011. Den ble født og merket i Estland i 2008. Det viser seg at fuglen var en tur innom både Rissa (Stadsbygd), Åfjord, Roan og Osen den 11.juni 2010. Mer om bevegelsene til Tönn finner du HER. Når dette skrives er Tõnn tilbake igjen etter vinteropphold ved Alicante i Spania. Den 26.april oppholdt den seg lengst nord i Bottenvika, 28.april var den i Berkåk-området, og etter det ser det ut som om den har trukket nordover til Inderøya. Det er vel enda et års tid før den er voksen nok til å hekke, så kanskje den holder seg en stund i Trøndelagsområdet i 2011?

Siden er oppdatert: 14.06.2017 16:50:51