Åfjord/Fenologi
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Åfjord
kommune

Fenologi, Åfjord

Fenologi handler om de periodiske forandringer hos planter og dyr, f.eks. blomstring, fruktmodning, formering, trekkfuglers ankomst og avreise m.m. På denne siden tar vi for oss det siste, dvs. data på noen av de periodiske fugleartene som opptrer i Åfjord kommune og som er lagt inn på nettstedet www.artsobservasjoner.no/fugler.

Artene på lista under er valgt ut fra at de opptrer hovedsaklig som trekkfugler som holder til her i sommerhalvåret, eller at de dukker opp her og tilbringer deler av vinteren her. Et annet kriterium er at det er arter som opptrer i relativt bra antall og som mange legger merke til. Hos noen av artene er det enkeltindivider som holder til her hele året, men tabellen som vises når man klikker på årstallet vil likevel kunne si noe om ankomst- og avreisedatoer for de fleste individene av arten.

  • Først i 2009 ble det lagt inn så mange observasjoner på nettstedet at det har noen hensikt å vise årsresultatene.

  • Ved å klikke på "Alle år" kan man få opp alle observasjonsdatoer av arten fra år 1900 til i dag.

  • Tabellene fra forskjellige år kan settes ved siden av hverandre for sammenligningens skyld.

  • I tabellene kan man også klikke på kryssene for å se hvor observasjonen er gjort og hvem som har gjort dem.

  • Det er viktig å være oppmerksom på at årstabellene viser resultater kun for det ene året man har valgt, men at resultater fra alle år dukker opp når man klikker på bestemte datoer i tabellene.

  • Det står dessverre ikke hvilket år og hvilken art det dreier seg om i tabellene. Dette bør artsobservasjoner.no forbedre. Så vær nøye når du klikker og spesielt når du skal ha opp flere vinduer samtidig. Pass også på å lukke de når du er ferdig.

  • Det er ikke til å skjule at tabellene også viser enkelte feil. Så bruk tabellene med forsiktighet...

Sangsvane 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

  Heipiplerke 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Kortnebbgås 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Linerle 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Grågås 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Sidensvans 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Gravand 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Gjerdesmett 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Brunnakke 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Jernspurv 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Krikkand 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Rødstrupe 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Toppand 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Rødstjert 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Storlom 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Buskskvett 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Gråhegre 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Steinskvett 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Trane 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Ringtrost 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Tjeld 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Svarttrost 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Sandlo 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Gråtrost 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Heilo 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Måltrost 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Vipe 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Rødvingetrost 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Fjæreplytt 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Sivsanger 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Myrsnipe 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Gulsanger 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Brushane 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Tornsanger 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Enkeltbekkasin 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Hagesanger 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Rugde 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Munk 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Storspove 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Gransanger 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Rødstilk 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Løvsanger 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Gluttsnipe 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Gråfluesnapper 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Strandsnipe 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Sh. fluesnapper 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Makrellterne 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Nøttekråke 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Ringdue 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Stær 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Gjøk 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Bokfink 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Tårnseiler 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Bjørkefink 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Sanglerke 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Grønnsisik 2009 2010 2011 2012 2013

Alle år

Sandsvale 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Bergirisk 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Låvesvale 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Snøspurv 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Taksvale 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år Sivspurv 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år
Trepiplerke 2009 2010 2011 2012 2013 Alle år              
                           

Siden er oppdatert: 06.03.2013 21:51:47