Rissa/Lauga
 
 

Norsk Ornitologisk Forening
Fosen lokallag

 

Rissa
kommune

Lauga, Rissa


Lauga sett fra vest (se kart nederst på sida).

Lauga er ikke vernet på noen måte, men er det eneste vannet i kommunen som kan sies å være næringsrikt eller eutroft. Slike vann har mye vegetasjon av takrør og sivaks langs land, og dette fører til at enkelte uvanlige arter ellers i bygda kan stikke innom. Av den grunn blir Lauga jevnlig besøkt av lokale ornitologer i sommerhalvåret. Om vinteren fryser Lauga til, så vinters tid registreres det kun noen få observasjoner fra skogområdene rundt.

Artsliste
Siste observasjoner

Kart over området. Hos www.miljostatus.no finner du også et bra satelittbilde over området.

Siden er oppdatert: 19.11.2015 20:31:56